Nederlands Turkce

 

Verkiezingsdebat 31 augustus 2012, MGNN

Plaats: stadsdeelkantoor West in Amsterdam, Bos en Lommerplein 250

Verkiezingstijden zijn onzekere tijden. Veel zaken worden op de proef gesteld. Zaken die vanzelfsprekend zijn worden als omstreden verklaard. Verandering is in opkomst. Alles wordt opgeschud. Veel mensen kunnen daar bang van worden. Opschudden en verandering kunnen ook vooruitgang tot gevolg hebben.  Nieuwe kansen doen zich voor. De problemen en knelpunten die een belemmering zijn voor de ontwikkeling kunnen weggenomen worden. Mensen kunnen daar een hoop aan ontleden.

De politieke partijen worden vooral in deze tijd op de proef gesteld. Zij moeten zich presenteren en zichhelemaal bloot geven. Wat hebben zij met het landvoor als zij aan de macht komen? Hoe gaan zij zich onderscheiden en waarom zijn zij geloofwaardig en verdienen zij steun? Kunnen wij ons land aan hen toevertrouwen? Zijn de leiders en de andere kandidaten voldoende getalenteerd om deze zware verantwoordelijkheid te dragen? Kunnen zij leiderschap en moed tonen en het land er weer bovenop krijgen. Gaan wij dat allemaal testen? Als zij plotseling veranderen van beleid, als zij iets stellig afwijzen wat zij de vorige keer hebben beloofd, zeggen wij dat zij onze stem niet verdienen. Of dat zij blunderen of de indruk wekken dat een politieke partij ons land internationaal in de verlegenheid brengt. Vooral de regerende partijen riskeren dat zij ongeloofwaardig beoordeeld worden. Kun je de partijen welke eerst de langstudeerboete hebben bedacht, deze nu heel gemotiveerd willen afschaffen en het niet voor elkaar krijgen, nog geloofwaardig vinden? Of een politieke partij die voorheen alles en nog wat heeft geroepen, scherpe en onrealistische uitspraken deed, nu diezelfde uitspraken relativeert om aan de macht te komen, vertrouwen? Het zijn lastige uitdagingen. De politiek kan blijkbaar veel hebben en wij gaan kiezen.

In zulke tijden worden ook de verworvenheden en het grondbeginsel waarop de hele samenleving is gebaseerd ter discussie gesteld. Wat moeten wij doen als een politieke partij het voorstel doet, om artikel 1 van de grondwet af te schaffen? Zodat de staat, sommige mensen tweederangs burgers maakt. Of dat een politieke partij de ‘godsdienstvrijheid’  wil inperken omdat  de openbare ruimte ‘neutraal’ zou moeten zijn, of dat het afschaffen van artikel 23 van de grondwet een speerpunt wordt? Moeten wij daar huiverig van worden? Niet helemaal! Zo worden zij, de grondbeginselen, niet in de vergetelheid gebracht. In zulke tijden worden zij gevitaliseerd, opnieuw naar de voorgrond geduwd.  Hierdoor kunnen weer verbindingen gelegd worden tussen de beginselen en de dagelijkse werkelijkheid. De inrichting van de samenleving wordt opnieuw herijkt. Hier gaat het om de maatschappelijke visie en reflectie van de politieke partijen op de inrichting van de samenleving en de gronden daarvan. De dagelijkse werkelijkheid wordt getoetst op deze beginselen. In de theologie heb je een mooie term hiervoor: hermeneutiek. Je een maatschappij van deugd en geluk inbeelden en die zo goed mogelijk vertalen naar de feitelijk inrichting van de samenleving. In dit opzicht zijn de politici van het heden, zoals de profeten van in het verleden.

Het spijt me heel erg om te constateren dat deze verkiezingen niet gaan over de maatschappelijke visie van de politieke partijen en hoe zij verbindingen leggen tussen idealen en de feitelijke inrichting van de samenleving. De verworvenheden van onze samenleving komen niet in beeld. Deze verkiezingen gaan alleen maar over alle dagelijkse en zeer praktische vragen. De economie en crisis domineren de verkiezingen alsof de Nederlandse samenleving niet meer in staat is om een debat over de maatschappelijke visie en idealen te kunnen volgen of te beoordelen. Het gaat om de centjes. Om het begrotingstekort terug te dringen naar 3%, gaan de partijen korten, de pensioenleeftijd verhogen zodat het minder kost. De ene partij gaat dat meteen invoeren en de ander het jaar daarop en weer de ander over vijf jaar; wel of niet in fases. Minder geld aan Europa afdragen, zodat wij zelf meer te besteden hebben, de basisbeurs afschaffen, de hypotheekrenteaftrek afschaffen enzovoort.

Het zijn concrete en duidelijke maatregelen, welke de partijen gaan invoeren als zij aan het roer komen. Maar hoe moet ik kiezen tussen de partijen. Moet ik optellen en aftrekken om zo tot een keuze te komen? Het CPB doet dat voor ons, maar het helpt mij niet om tot een keuze te komen. Deze doorrekening maakt het nog  onoverzichtelijker. Ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Het is alsof de politieke partijen tientallen projecten lanceren om Nederland weer op orde te krijgen. Partijen onderscheiden zich van elkaar door het aantal projecten. Zo moet het toch niet gaan?  Ik ben van mening dat deze maatregelen alleen, helemaal niets voorstellen en door de burgers niet beoordeeld kunnen worden, om tot een keuze te komen. Zonder een maatschappelijke visie en een reflectie op de inrichting van de samenleving kun je deze ‘projecten’ echt niet beoordelen. Ik heb de overtuiging dat dit zeer slecht is voor de democratische rechtstaat en de betrouwbaarheid van de overheid. Ik vrees dat wij steeds meer te maken gaan krijgen met een overheid, welke op een grote afstand van het volk staat en heel technocratisch en bureaucratisch wordt. De minister-president en ministers als projectmanagers en boekhouders; heel strak en zakelijk. Ik zou daar ongelukkig van worden.

Deze verkiezing heeft wel een opvallend punt. Dat het integratievraagstuk en de Islam niet aan de orde worden gebracht, om stemmen te lokken. Als een moslim ervaar ik het als heel onwennig. Wat moet een moslim nu doen, nu Wilders en anderen het niet hebben over de islam en moslims. Waarop moeten wij nu reageren en onze frustraties uiten, dat de moslims slachtoffers zijn van negatieve beeldvorming en vooroordelen? Ik weet niet of dit een goede ontwikkeling is. Zou dat de islamitische gemeenschap lucht geven? Dat zij hun situatie grondig beschouwen en doordenken. Als de politiek zo oppervlakkig is, waarom zouden moslims zo diepzinnig doen?

Rasit Bal, voorzitter CMO

Aankomende 3 activiteiten
Activiteiten agenda
Maart 2019
MaDiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gebedstijden


Cuma hütbesi

Müslüman kadının toplumdaki yeri

» Lees verder