Jongerenafdeling (GT)

De federatie hecht als doelstelling grote waarde aan identiteitsvorming en –ontwikkeling die wordt vertaald in verschillende educatieve (jongeren)activiteiten. Er wordt daarbij ingezet op en gebruik gemaakt van rolmodellen die jongeren in staat stellen hun eigen weg in de samenleving te vinden als trotse en succesvolle moslims. Om daar concreet vorm aan te geven wordt door IGMG Noord-Nederland een speciale academie opgezet die jongeren equipeert om als sleutelfiguur of rolmodel te gaan functioneren voor de jonge achterban.

IGMG Noord-Nederland zet in op de doorontwikkeling van een bestuurlijk zelfstandige jongerenfederatie, die bestaat uit 20 lokale organisaties. Daarmee wordt vooral gedoeld op het uitbreiden van activiteiten in samenhang met het opbouwen en onderhouden van relaties met lokale autoriteiten, media, buurtbewoners en culturele en religieuze organisaties.

De insteek van de federatie is om jongeren te stimuleren om zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Dit betekent dat jongeren hun interessegebieden verbreden met bijvoorbeeld; kunst, cultuur, muziek en filosofie. Deze onderwerpen worden de komende periode dan ook meer geïntegreerd in het activiteitenaanbod van de organisatie.

De jongerenfederatie werkt de komende vijf jaar aan de intensivering van huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij het vinden van stages en werk voor jongeren vanaf 12 tot 27 jaar. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners die zich bezighouden met kansengelijkheid en begeleiding naar werk. e) De jongerenfederatie zet in op het versterken van haar studententak en faciliteert in studentenwoningen.

De jongerenfederatie pleegt meer inzet op het mobiliseren en activeren van jongeren rondom actualiteiten; waaronder (inter)nationale (herdenkings)dagen, politieke betrokkenheid, buurtacties etc.

IGMG Noord-Nederland ziet een grote opgave in het ondersteunen en begeleiden van jongeren die hun weg in de samenleving niet makkelijk weten te vinden. Jongeren die kampen met problemen als eenzaamheid of uiteenlopende psychische klachten en daardoor buiten de boot dreigen te vallen. Sinds
de Coronapandemie zijn steeds meer jongeren in ernstigere mate hier het slachtoffer van. Door gebruik te maken van de expertise die er op dat vlak binnen de eigen organisaties aanwezig is en door samenwerking met en doorverwijzing naar specialistische organisaties en instanties in de buurt, wil IGMG Noord-Nederland alles wat in haar vermogen ligt doen om dit tij te keren.

Jongerenafdeling (GT)

De federatie hecht als doelstelling grote waarde aan identiteitsvorming en –ontwikkeling die wordt vertaald in verschillende educatieve (jongeren)activiteiten. Er wordt daarbij ingezet op en gebruik gemaakt van rolmodellen die jongeren in staat stellen hun eigen weg in de samenleving te vinden als trotse en succesvolle moslims. Om daar concreet vorm aan te geven wordt door IGMG Noord-Nederland een speciale academie opgezet die jongeren equipeert om als sleutelfiguur of rolmodel te gaan functioneren voor de jonge achterban.

IGMG Noord-Nederland zet in op de doorontwikkeling van een bestuurlijk zelfstandige jongerenfederatie, die bestaat uit 20 lokale organisaties. Daarmee wordt vooral gedoeld op het uitbreiden van activiteiten in samenhang met het opbouwen en onderhouden van relaties met lokale autoriteiten, media, buurtbewoners en culturele en religieuze organisaties.

De insteek van de federatie is om jongeren te stimuleren om zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Dit betekent dat jongeren hun interessegebieden verbreden met bijvoorbeeld; kunst, cultuur, muziek en filosofie. Deze onderwerpen worden de komende periode dan ook meer geïntegreerd in het activiteitenaanbod van de organisatie.

De jongerenfederatie werkt de komende vijf jaar aan de intensivering van huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij het vinden van stages en werk voor jongeren vanaf 12 tot 27 jaar. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners die zich bezighouden met kansengelijkheid en begeleiding naar werk. e) De jongerenfederatie zet in op het versterken van haar studententak en faciliteert in studentenwoningen.

De jongerenfederatie pleegt meer inzet op het mobiliseren en activeren van jongeren rondom actualiteiten; waaronder (inter)nationale (herdenkings)dagen, politieke betrokkenheid, buurtacties etc.

IGMG Noord-Nederland ziet een grote opgave in het ondersteunen en begeleiden van jongeren die hun weg in de samenleving niet makkelijk weten te vinden. Jongeren die kampen met problemen als eenzaamheid of uiteenlopende psychische klachten en daardoor buiten de boot dreigen te vallen. Sinds
de Coronapandemie zijn steeds meer jongeren in ernstigere mate hier het slachtoffer van. Door gebruik te maken van de expertise die er op dat vlak binnen de eigen organisaties aanwezig is en door samenwerking met en doorverwijzing naar specialistische organisaties en instanties in de buurt, wil IGMG Noord-Nederland alles wat in haar vermogen ligt doen om dit tij te keren.