Vrouwenafdeling (KT)

Het krachtige en onafhankelijke podium dat IGMG Noord-Nederland in de loop der jaren heeft ontwikkelt voor vrouwen wordt de komende vijf jaar uitgebreid en verstevigd. Dat krijgt vorm in meer activiteiten en projecten die direct inspelen op de groeiende behoeftes van de achterban.

Er wordt in de periode 2022-2027 verder gewerkt aan de activering en de empowerment van zoveel mogelijk vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het sociaalmaatschappelijke domein.

De vrouwenafdelingen gaan actief werken aan het uitbreiden van de externe contacten en aan samenwerkingsprojecten, vooral met partners in het onderwijs en de zorg.

Met geestverwante vrouwenorganisaties gaan de vrouwenafdelingen van de federatie netwerk- en dialoogbijeenkomsten organiseren.

Vrouwenafdeling (KT)

Het krachtige en onafhankelijke podium dat IGMG Noord-Nederland in de loop der jaren heeft ontwikkelt voor vrouwen wordt de komende vijf jaar uitgebreid en verstevigd. Dat krijgt vorm in meer activiteiten en projecten die direct inspelen op de groeiende behoeftes van de achterban.

Er wordt in de periode 2022-2027 verder gewerkt aan de activering en de empowerment van zoveel mogelijk vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het sociaalmaatschappelijke domein.

De vrouwenafdelingen gaan actief werken aan het uitbreiden van de externe contacten en aan samenwerkingsprojecten, vooral met partners in het onderwijs en de zorg.

Met geestverwante vrouwenorganisaties gaan de vrouwenafdelingen van de federatie netwerk- en dialoogbijeenkomsten organiseren.