Hulporganisatie Hasene

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland is een hulporganisatie die opgericht is vanuit het motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen”. Hasene betekent letterlijk het goede, het mooie en de liefdadigheid. In die letterlijke betekenis van onze naam, zijn we actief bezig met het verbeteren van de levensomstandigheden van de armen, behoeftigen en slachtoffers over de hele wereld. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een menswaardige manier zijn leven voortzet. Tegelijkertijd willen we onze hulpacties en projecten gebruiken om een brug van solidariteit tussen arm en rijk te bouwen en de cohesie tussen mensen van alle naties en religies te versterken.

Het bestuur
Mehmet Yaramış (Voorzitter)
Hüseyin Karataş (Penningmeester)
Murat Kurt (Secretaris)
Bünyamin Karaman (Bestuurslid)
Zeynep Sarı (Bestuurslid)
Onze basisprincipes:
Betrouwbaarheid | waarborgt het toevertrouwde
Hasene neemt de verantwoordelijkheid voor de donaties; werkt op een nauwkeurige manier waarmee ze het vertrouwen bij donateurs en ontvangers behoudt.

Transparant
Hasene werkt transparant. De uitvoering van campagnes en projecten wordt ter plaatse begeleid door onze vrijwilligers, zij worden gekozen vanuit onze donateurs die als waarnemers worden ingezet.

Helpen op de beste manier
We respecteren de persoonlijkheid en de waardigheid van de mensen met wie we samenwerken. Bij het uitvoeren van onze projecten besteden we aandacht aan een (cultureel) gevoelige behandeling van de ontvangers en getroffenen.

Informatief
Op onze website informeren we regelmatig over onze toekomstige projecten en campagnes. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hier nieuws, bulletins en rapporten over onze werkzaamheden, maar ook interessante feiten over de levensomstandigheden van de slachtoffers nalezen.

Onpartijdigheid
Hasene handelt onpartijdig. De hulpprojecten zijn bedoeld voor alle behoeftigen, ongeacht hun religie, denominatie, taal, etnische afkomst of huidskleur.

Bewustmaking
Hasene zet zich in om de solidariteit en behulpzaamheid binnen de samenlevingen te bevorderen en hiernaast gevoeligheid te ontwikkelen voor de levensomstandigheden en behoeften van mensen.

Gebruik van hulpbronnen
Het gebruik van financiële middelen is gebaseerd op de werkelijke behoefte. Onze lokale en nationale kennis en samenwerking met lokale partners stelt ons in staat om gerichte hulp te bieden daar waar het echt nodig is.

Snelle hulp
In noodsituaties bieden we snelle noodhulp aan in de getroffen crisisgebieden.

Netwerken
Onze hulpprojecten dienen het internationale begrip. We bouwen aan netwerken rond de relaties tussen de verschillenden landen waarin we werken.

Ontwikkelingshulp
Middels de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten willen we mensen een langetermijnperspectief aanbieden. Met het ontwikkelen van alternatieve bronnen van inkomsten en kwalificatie maatregelen promoten we hun economische onafhankelijkheid, zodat zij in staat kunnen zijn om zichzelf te helpen.

Bezoek website

Hulporganisatie Hasene

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland is een hulporganisatie die opgericht is vanuit het motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen”. Hasene betekent letterlijk het goede, het mooie en de liefdadigheid. In die letterlijke betekenis van onze naam, zijn we actief bezig met het verbeteren van de levensomstandigheden van de armen, behoeftigen en slachtoffers over de hele wereld. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een menswaardige manier zijn leven voortzet. Tegelijkertijd willen we onze hulpacties en projecten gebruiken om een brug van solidariteit tussen arm en rijk te bouwen en de cohesie tussen mensen van alle naties en religies te versterken.

Het bestuur
Mehmet Yaramış (Voorzitter)
Hüseyin Karataş (Penningmeester)
Murat Kurt (Secretaris)
Bünyamin Karaman (Bestuurslid)
Zeynep Sarı (Bestuurslid)
Onze basisprincipes:
Betrouwbaarheid | waarborgt het toevertrouwde
Hasene neemt de verantwoordelijkheid voor de donaties; werkt op een nauwkeurige manier waarmee ze het vertrouwen bij donateurs en ontvangers behoudt.

Transparant
Hasene werkt transparant. De uitvoering van campagnes en projecten wordt ter plaatse begeleid door onze vrijwilligers, zij worden gekozen vanuit onze donateurs die als waarnemers worden ingezet.

Helpen op de beste manier
We respecteren de persoonlijkheid en de waardigheid van de mensen met wie we samenwerken. Bij het uitvoeren van onze projecten besteden we aandacht aan een (cultureel) gevoelige behandeling van de ontvangers en getroffenen.

Informatief
Op onze website informeren we regelmatig over onze toekomstige projecten en campagnes. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hier nieuws, bulletins en rapporten over onze werkzaamheden, maar ook interessante feiten over de levensomstandigheden van de slachtoffers nalezen.

Onpartijdigheid
Hasene handelt onpartijdig. De hulpprojecten zijn bedoeld voor alle behoeftigen, ongeacht hun religie, denominatie, taal, etnische afkomst of huidskleur.

Bewustmaking
Hasene zet zich in om de solidariteit en behulpzaamheid binnen de samenlevingen te bevorderen en hiernaast gevoeligheid te ontwikkelen voor de levensomstandigheden en behoeften van mensen.

Gebruik van hulpbronnen
Het gebruik van financiële middelen is gebaseerd op de werkelijke behoefte. Onze lokale en nationale kennis en samenwerking met lokale partners stelt ons in staat om gerichte hulp te bieden daar waar het echt nodig is.

Snelle hulp
In noodsituaties bieden we snelle noodhulp aan in de getroffen crisisgebieden.

Netwerken
Onze hulpprojecten dienen het internationale begrip. We bouwen aan netwerken rond de relaties tussen de verschillenden landen waarin we werken.

Ontwikkelingshulp
Middels de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten willen we mensen een langetermijnperspectief aanbieden. Met het ontwikkelen van alternatieve bronnen van inkomsten en kwalificatie maatregelen promoten we hun economische onafhankelijkheid, zodat zij in staat kunnen zijn om zichzelf te helpen.

Bezoek website