Uitvaartdienst Arafat

Stichting Arafat is een solidariteit- en uitvaartorganisatie die gelieerd is aan IGMG Noord-Nederland. Sinds het bestaan van Milli Görüş in Nederland levert zij uitvaartdiensten voor haar achterban. De Corona pandemie en de groeiende achterban zijn aanleiding om de organisatie van deze stichting kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Dit is nodig om het niveau van de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden. Belangrijke speerpunten voor de komende vijf jaren zijn o.a.; een tweede fysieke locatie om de diensten uit te kunnen voeren en de diensten uitbreiden naar andere (groepen) moslims binnen en buiten de Turkse gemeenschap, waaronder islamitische vluchtelingen en moslims uit Afrikaanse landen. Daarnaast wordt ingezet op eeuwigdurende grafrust in verschillende gemeenten. Op lange termijn wordt gestreefd naar een eigen particuliere begraafplaats met eeuwigdurende grafrust voor de achterban

Onze stichting vervult alle officiële aangelegenheden in verband met de begrafenis. Te denken valt aan contact met het ziekenhuis, het lijkenhuis, het gemeente waar de dierbare is ingeschreven en contact met het consulaat van het land waar die een burger van is. Daarnaast, is het onze taak om de dierbare volgens de islamitische rituelen te wassen, het uitvaartgebed te houden en in doodskleed(kaffan) te wikkelen.

  • Milli Görüs is een sociaal-religieuze beweging
  • Wij verzorgen de uitvaart van moslims
  • Circa 50 aangesloten organisaties in Nederland
Bezoek website

Uitvaartdienst Arafat

Stichting Arafat is een solidariteit- en uitvaartorganisatie die gelieerd is aan IGMG Noord-Nederland. Sinds het bestaan van Milli Görüş in Nederland levert zij uitvaartdiensten voor haar achterban. De Corona pandemie en de groeiende achterban zijn aanleiding om de organisatie van deze stichting kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Dit is nodig om het niveau van de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden. Belangrijke speerpunten voor de komende vijf jaren zijn o.a.; een tweede fysieke locatie om de diensten uit te kunnen voeren en de diensten uitbreiden naar andere (groepen) moslims binnen en buiten de Turkse gemeenschap, waaronder islamitische vluchtelingen en moslims uit Afrikaanse landen. Daarnaast wordt ingezet op eeuwigdurende grafrust in verschillende gemeenten. Op lange termijn wordt gestreefd naar een eigen particuliere begraafplaats met eeuwigdurende grafrust voor de achterban

Onze stichting vervult alle officiële aangelegenheden in verband met de begrafenis. Te denken valt aan contact met het ziekenhuis, het lijkenhuis, het gemeente waar de dierbare is ingeschreven en contact met het consulaat van het land waar die een burger van is. Daarnaast, is het onze taak om de dierbare volgens de islamitische rituelen te wassen, het uitvaartgebed te houden en in doodskleed(kaffan) te wikkelen.

  • Milli Görüs is een sociaal-religieuze beweging
  • Wij verzorgen de uitvaart van moslims
  • Circa 50 aangesloten organisaties in Nederland
Bezoek website