Milli Görüs Noord Nederland heeft een bijdrage geleverd aan het NRC- artikel over de disproportionele aanpak terrorismebestrijding van o.a. banken waar vele moskeeën en leden de dupe van zijn geworden. Wij hopen dat deze inzichten leiden tot een vernieuwde aanpak die wel recht doet aan het doel om radicalisering, in de breedste zin van het woord, tegen te gaan.
Published On: augustus 4, 2022Categories: Media0,3 min readViews: 48668 words