Pagina 1 van 6

AT = Hoofdfederatie
KT = Vrouwenafdeling
GT = Jongerenafdeling
KGT = Jonge vrouwen afdeling

Met een uitvaartverzekering verzeker je de kosten van je uitvaart. Je nabestaanden hebben geen zorgen over hoge uitvaartkosten. Indien je wel geïnteresseerd bent verwijzen wij je graag door naar www.cenazevakfi.nl.

Dit kan eenmalig, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.

Bankgegevens voor automatische incasso

* Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Milli Görüş Kuzey Hollanda om per Automatische Incasso een bedrag van uw rekening af te schrijven en indien gekozen voor een herhaalbedrag om bedragen van uw rekening af te schrijven tot wederopzegging overeenkomstig de opdracht van Milli Görüş Kuzey Hollanda. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

* Ondergetekende verleent hierbij toestemming met behoud van het recht tot wederopzegging tot het verwerken van mijn persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hierbij geef ik ook toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle doeleinden binnen de onderdelen van / aan IGMG e.V. (Milli Görüs) gerelateerde organisaties. Privacyverklaring kunt u vinden in de hier naast aangegeven link : www.milligorus.nl/privacyverklaring.

Pagina 1 van 6

AT = Hoofdfederatie
KT = Vrouwenafdeling
GT = Jongerenafdeling
KGT = Jonge vrouwen afdeling

Met een uitvaartverzekering verzeker je de kosten van je uitvaart. Je nabestaanden hebben geen zorgen over hoge uitvaartkosten. Indien je wel geïnteresseerd bent verwijzen wij je graag door naar www.cenazevakfi.nl.

Dit kan eenmalig, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.

Bankgegevens voor automatische incasso

* Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Milli Görüş Kuzey Hollanda om per Automatische Incasso een bedrag van uw rekening af te schrijven en indien gekozen voor een herhaalbedrag om bedragen van uw rekening af te schrijven tot wederopzegging overeenkomstig de opdracht van Milli Görüş Kuzey Hollanda. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

* Ondergetekende verleent hierbij toestemming met behoud van het recht tot wederopzegging tot het verwerken van mijn persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hierbij geef ik ook toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle doeleinden binnen de onderdelen van / aan IGMG e.V. (Milli Görüs) gerelateerde organisaties. Privacyverklaring kunt u vinden in de hier naast aangegeven link : www.milligorus.nl/privacyverklaring.