Amsterdam, 15-03-2021

Betreft bedreigingen Lale Gül naar aanleiding van publicatie ‘Ik ga leven’

Geachte burgemeester Halsema,

Milli Görüş Noord-Nederland wijst alle bedreigingen richting mevrouw Gül onvoorwaardelijk af en staat pal achter uw bijdrage om haar op alle mogelijke manieren veiligheid te bieden. Kritiek zal nooit en te nimmer mogen leiden tot dreigementen en wij hopen dat de stof zo snel mogelijk neerdaalt, zodat mevrouw Gül weer een normaal leven kan leiden. Bij het aannemen, het praktiseren én het verlaten van de islam mag geen sprake zijn van dwang. Derhalve respecteren wij de keuze van mevrouw Gül om zich te distantiëren van de islam en veroordelen wij met klem alle bedreigingen waar mevrouw Gül de afgelopen periode persoonlijk mee wordt geconfronteerd.

Anders dan door een aantal media wordt gesuggereerd, is er vanuit het bestuur geen enkel contact geweest, laat staan dat er sprake zou zijn van dreigementen van onze kant. Gevolg van deze media-aandacht is wel dat onze organisatie ten onrechte in een kwaad daglicht is gesteld.

Inmiddels is een rectificatie gepubliceerd in de Volkskrant waarin alsnog hoor en wederhoor is toegepast en is aangegeven dat Milli Görüş noch contact heeft gezocht met de ouders, noch heeft gedreigd met een rechtszaak.

Wij wensen de familie Gül sterkte in deze moeilijke periode en hopen dat de rust op alle fronten weer zo spoedig mogelijk terugkeert.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Milli Görüş Noord-Nederland

Published On: april 15, 2021Categories: Persbericht1,2 min readViews: 1507241 words