Diensten

Hadj en Umrah

IGMG Noord-Nederland heeft sinds 1970 ervaring bij het organiseren van reizen voor de Hadj en Umrah.

Meer informatie

Uitvaartdienst Arafat

Uitvaartdienst Arafat is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst.

Meer informatie

Hulporganisatie Hasene

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland is een hulporganisatie die opgericht is vanuit het motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen”.

Meer informatie

Diensten

Hadj en Umrah

IGMG Noord-Nederland heeft sinds 1970 ervaring bij het organiseren van reizen voor de Hadj en Umrah.

Meer informatie

Uitvaartdienst Arafat

Uitvaartdienst Arafat is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst.

Meer informatie

Hulporganisatie Hasene

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland is een hulporganisatie die opgericht is vanuit het motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen”.

Meer informatie